ขายกระท่อมถูกกฎหมาย ทำเงินจากขายกระท่อมออนไลน์

เป็นเวลากว่า 78 ปีที่ใบกระท่อมถูกควบคุมและถูกตราไว้ในบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่ปลูก ซื้อขายรวมไปถึงการใช้ใบกระท่อมในรูปแบบต่าง ๆ มีความผิดตามกฎหมาย แต่ภายหลังที่ราชกิจจานุเบกษาประกาศ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษฉบับที่ 8 พ.ศ. 2564 ในวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อปลดล็อกใบกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ส่งผลให้คนไทยสามารถปลูก ครอบครอง ซื้อขายและบริโภคได้อย่างเสรี จึงมีการคาดการณ์กันว่ากระท่อมกำลังจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ด้วยเหตุนี้ทำให้หลายคนเริ่มมีแนวคิดที่จะพัฒนาธุรกิจโดยการนำกระท่อมมาเป็นส่วนประกอบ ซึ่งหากสำเร็จก็สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างมหาศาลเพราะกระท่อมมีตลาดทั้งในและนอกประเทศรองรับโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งในฟากฝั่งของยุโรปเอง ในบทความนี้เราจึงทำการรวบรวมข้อมูลของธุรกิจที่มีความเป็นไปได้สูงหลังการปลดล็อกกระท่อมเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้พิจารณาและนำไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง ทำความรู้จักกับกระท่อม พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่หลายคนกำลังจับตามอง กระท่อมเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ปานกลาง ที่พบได้ในบางส่วนของภาคกลางแต่จะพบได้มากในพื้นที่ภาคใต้ของไทย โดยในสมัยโบราณกระท่อมถูกนำมาใช้ในตำรับยาแก้ท้องเสีย…

0 Comments