DR. KRATOM BIO.

DR. KRATOM BIO.

icon

Getting all of the Kratom you need simply cannot be done without supplements.

Dr. Kratom Bio is a specialized business in extraction and production of premium quality medical grade Kratom products.

+66 6 5141 6999

255 Bangna Trat 3, Bangna, Bangkok 10260 Thailand

ต้นกระท่อม

โลกที่น่าสนใจของต้นกระท่อม ทุกเรื่องที่คุณต้องรู้

เชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักหรือเคยได้ยินชื่อต้นกระท่อม แต่อาจไม่เคยรู้ถึงประวัติความเป็นมาว่าเป็นอย่างไรนั้น ต้นกระท่อมภาษาอังกฤษเขียนได้ว่า “Krathom” ได้สร้างความสนใจอย่างมากในโลกสุขภาพในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เป็นพืชที่มีถิ่นกําเนิดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งพบว่ามีการใช้เป็นยาสมุนไพรมายาวนาน ทั้งในประเทศ ไทย, อินโดนีเซีย, พม่า, มาเลเซีย, นิวกินี ฯลฯ ในบทความนี้เราจะพาดำดิ่งสู่โลกที่น่าสนใจของกระท่อมและพบกับประโยชน์ทางพฤกษศาสตร์ที่ไม่เหมือนใครกันเลยว่าทำไมถึงถูกนำมาใช้เป็นเวลามากกว่าศตวรรษ

ลักษณะทางอนุกรมวิธานและพฤกษศาสตร์

ต้นกระท่อมมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Mitragyna speciosa Korth เป็นพืชในวงศ์กาแฟ ซึ่งเป็นพืชเขตร้อนชื้นยืนต้นขนาดกลางที่เขียวชอุ่มตลอดปี  มีใบเดี่ยวเรียงเป็นคู่ตรงกันข้าม ขนาดใหญ่เรียบสีเขียวเข้มมันวาว แผ่นใบบาง เกิ่งก้านอยู่ต่ำ จึงทำให้เก็บได้ง่าย ต้นกระท่อมสูงได้ตั้งแต่ 10 ถึง 20 กว่าเมตร ลำต้นมีลักษณะสูงตรง ดอกมีสีขาวอมเหลืองออกเป็นช่อกลมเล็ก แหล่งที่พบในประเทศไทยจำนวนมากคือในป่าบริเวณภาคใต้ เช่น สุราษฎร์ธานี, ตรัง, สตูล, พัทลุง, สงขลา ฯลฯ หรือภาคกลางอย่างปทุมธานี โดยในกระท่อมมีสารสำคัญในกลุ่มอัลคาลอยด์ (Alkaloids) อย่างโอปิออยด์ (Opioids) และ ไมทราไจนีน (Mitragynine) ที่สามารถนำมาสกัดใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมและการแพทย์ได้

ต้นกระท่อมมีกี่สายพันธุ์

ต้นกระท่อมมีหลายสายพันธุ์  โดยในแต่ละสายพันธุ์นั้นประกอบด้วยสารสำคัญที่แตกต่างกันออกไปรวมถึงรสชาติใบที่แตกต่างกัน ส่วนสายพันธุ์ที่พบมากในประเทศไทยมีดังนี้

 • ต้นกระท่อมขี้หมู
 • ต้นกระท่อมพันธุ์แตงกวาหรือก้านเขียว
 • ต้นกระท่อมหางกั้งก้านแดง
 • ต้นกระท่อมก้านแดง

หากถามว่าแล้วต้นกระท่อมพันธุ์ไหนดีนั้น ในเชิงอุตสาหกรรมพันธุ์ที่ได้รับความนิยมคือ สายพันธุ์หางกั้งก้านแดงและก้านแดง ในการนำมาแปรรูปเป็นยาหรือเครื่องดื่มชูกำลัง ส่วนสายพันธุ์ก้านเขียวเหมาะสำหรับนำมาใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรคหรือบริโภคในครัวเรือน ซึ่งการปลูกนั้นไม่ยุ่งยาก ปกติมักจะใช้ต้นกระท่อมเสียบยอดเพราะสายพันธุ์จะนิ่งกว่าปลูกแบบเมล็ด เหมาะกับการปลูกในดินที่ลุ่ม มีน้ำทั่วถึงหรือชุ่มชื้นอย่างเช่น ที่นา ส่วนปุ๋ยสำหรับต้นกระท่อมเน้นใส่ปุ๋ยคอกเป็นหลัก ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าที่ดินที่ไม่สามารถปลูกพิชเศรษฐกิจอื่นๆ ได้ แถมแปลงสภาพพืชกระท่อมให้กลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศแทน

ถึงแม้ต้นกระท่อมจะปลูกง่ายก็ตาม แต่หากขาดการดูแลเอาใจใส่ก็อาจทำให้ขาดแร่ธาตุจนเกิดเป็นต้นกระท่อมใบเหลืองได้เช่นกัน  

การใช้ต้นกระท่อมแบบดั้งเดิมและเป็นยา

 ในอดีตต้นกระท่อมเป็นพืชที่ถูกนำมาเป็นตัวยาสำหรับแก้ท้องสีย, ท้องเฟ้อ ปวดเมื่อย แก้อาการนอนไม่หลับและใช้ระงับประสาทแบบตำราพื้นบ้าน แต่ปัจจุบันสรรพคุณของต้นกระท่อมได้ถูกนำมาสกัดเอาสารที่มี โอปิออยด์ (Opioids) และ ไมทราไจนีน (Mitragynine) มาใช้ประโยชน์ในปริมาณหรือสัดส่วนที่ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงทางด้านการแพทย์แผนปัจจุบันแทน ซึ่งสารโอปิออยด์มีฤทธิ์ช่วยให้รู้สึกสงบ บรรเทาอาการปวด ส่วนสารไมทราไจนีนที่พบได้ในเฉพาะพืชกระท่อมเท่านั้นมีฤทธิ์ช่วยแก้ปวดและต้านการอักเสบ

การควบคุมและการกำกับดูแล

ในปีพ.ศ. 2486 ประเทศไทยก้าวประกาศควบคุมพืชกระท่อม พระราชบัญญัติเรื่องพืชกระท่อม พ.ศ. 2486 ได้กำหนดเงื่อนไขที่ห้ามปลูก และครอบครองพืชกระท่อมรวมทั้งห้ามจัดจำหน่ายและการบริโภค เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2522 กระทั่งถึงปีพ.ศ. 2564 มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติเรื่องยาเสพติดอีกครั้งเพื่อทำให้เกิดการยกเลิกการควบคุมพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดอีกครั้ง รวมถึงยกเลิกบทลงโทษทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพืชกระท่อม

กฎหมายนี้ได้กำหนดมาตรการควบคุมการปลูกพืชกระท่อม การขาย การนำเข้า หรือการส่งออกใบกระท่อมเพื่อสนับสนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยกำหนดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่มีผลต่อการปลูกพืชกระท่อม, การขาย, การนำเข้า หรือการส่งออกกระท่อมจะต้องได้รับใบอนุญาตและระบุคุณสมบัติและข้อบังคับเกี่ยวกับสถานที่ที่สามารถขาย นำเข้า หรือส่งออกพืชกระท่อมได้ นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการใช้กระท่อมในทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น ห้ามขายกระท่อม น้ำต้มใบกระท่อม หรืออาหารที่มีใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบให้แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หญิงตั้งครรภ์ และหญิงที่ให้นมบุตร ผู้ที่ละเมิดมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท และห้ามบริโภคใบกระท่อมหรือน้ำต้มใบกระท่อมที่ผสมกับยาเสพติดให้โทษ ผู้ละเมิดมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท เป็นต้น

องค์การสหประชาชาติยังไม่ได้ประกาศควบคุมพืชกระท่อมในบัญชีรายชื่อยาเสพติดหรือวัตถุที่มีฤทธิ์ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ แต่สำนักงานควบคุมยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ได้ขอความร่วมมือจากสมาชิกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของสารที่เป็นส่วนประกอบของพืชกระท่อม รวมถึงประเทศบางประเทศเช่น เดนมาร์ก, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, โปแลนด์, โรมาเนีย, สวีเดนและนิวซีแลนด์ ที่กำหนดให้พืชกระท่อม สารไมทราไจนีน และสาร 7-hydroxymitragynine เป็นยาควบคุม

และยังมีหลายประเทศที่อนุญาตให้ซื้อขายและส่งออกกระท่อมได้อย่างถูกกฎหมาย เช่น อินโดนีเซีย อังกฤษ มีการจำหน่ายกระท่อมในรูปแบบใบสด ใบแห้ง ผง และสารสกัด ผู้บริโภคสามารถหาซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์

โลกที่น่าสนใจของต้นกระท่อมยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม เผยให้เห็นถึงข้อดีในการนำพืชกระท่อมมาใช้ประโยชน์ทางด้านสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้ที่มีปัญหาเจ็บป่วยหรือมีภาวะสุขภาพผิดปกติ อย่างไรก็ตามหากต้องการอัพเดทเกี่ยวกับข่าวสารล่าสุดของกระท่อมและผลิตภัณฑ์แปรรูปเกี่ยวกับสุขภาพ ความงามของเรา สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่เพื่อรับจดหมายและข้อมูลเชิงลึกรวมทั้งโปรโมชั่นใหม่ๆ ได้ก่อนใคร

21 Comments
 • bezpieczne zakupy Reply
  มีนาคม 27, 2024

  I see You’re in reality a just right webmaster.

  This web site loading velocity is incredible. It seems that you’re doing any distinctive trick.
  Furthermore, the contents are masterwork. you’ve performed a fantastic process in this topic!

  Similar here: https://velorian.top/ and also here: Dobry sklep

 • sklep online Reply
  มีนาคม 28, 2024

  Hi! Do you know if they make any plugins to help with
  Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Many thanks! You can read similar article here: Najlepszy sklep

 • Backlink Building Reply
  เมษายน 4, 2024

  Hello there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine
  Optimization? I’m trying to get my website to rank for
  some targeted keywords but I’m not seeing very good success.

  If you know of any please share. Cheers! I
  saw similar art here: Hitman.agency

 • Backlink Building Reply
  เมษายน 6, 2024

  Howdy! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
  I’m trying to get my site to rank for some targeted keywords but I’m not seeing
  very good results. If you know of any please share.
  Many thanks! I saw similar blog here: Auto Approve List

 • dobry sklep Reply
  เมษายน 16, 2024

  Wow, superb blog layout! How long have you ever been blogging for?
  you made running a blog look easy. The full look of your site
  is magnificent, as smartly as the content material! You can see similar here dobry sklep

 • Brianna96 Reply
  เมษายน 20, 2024

  Wow, incredible blog format! How long have you ever been running
  a blog for? you made blogging look easy. The total look of your
  web site is wonderful, as neatly as the content!
  I saw similar here prev next and those was wrote by Yolanda00.

 • Brent72 Reply
  เมษายน 22, 2024

  Wow, marvelous blog structure! How lengthy have
  you ever been running a blog for? you made blogging glance easy.
  The full look of your site is fantastic, let alone the content!
  I saw similar here prev next and those was wrote by Daryl02.

 • Kyra Petersen Reply
  พฤษภาคม 12, 2024

  I’m grateful to the new perspectives you bring to each issue.

 • near death experience of hockey player Reply
  พฤษภาคม 14, 2024

  Your write-up was the two educational and assumed-provoking. It truly built me cease and consider this subject in a brand new way.

 • Web Design Bundaberg Shop Reply
  พฤษภาคม 15, 2024

  Web Design Bundaberg Shop, 216 Bourbong Street, Bundaberg Central QLD 4670, Email: [email protected], Phone: 07 3067 8955

 • Your content is like a lightbulb second each time I study it.

 • roofing oshawa ontario site link Reply
  พฤษภาคม 16, 2024

  Your composing is like a mentor’s guidance, and I’m listed here to absorb everything.

 • roofing oshawa you could look here Reply
  พฤษภาคม 16, 2024

  I am grateful to possess stumbled upon your blog site. What a locate!

 • garage door repair hilliard see this Reply
  พฤษภาคม 16, 2024

  Your post was not simply enlightening but also entertaining. I acquired a good deal and experienced enjoyable performing it.

 • Slot Gacor Hari Ini Reply
  พฤษภาคม 17, 2024

  You provide a one of a kind standpoint on this subject that I have not found anyplace else. Sustain The nice get the job done!

 • roofing oshawa ontario Bonuses Reply
  พฤษภาคม 18, 2024

  I am continually amazed with the depth of your respective research.

 • roofing oshawa Discover More Here Reply
  พฤษภาคม 18, 2024

  Just how you present your arguments is the two logical and persuasive.

 • Zobacz szczegóły Reply
  พฤษภาคม 21, 2024

  Excellent write-up

 • Your write-up was an incredible reminder of why I really like reading through blogs. It’s fantastic to find out anyone so excited about their subject. https://www.superpages.com.au/company/9312288a1ecb2624ec5d6b25f8c5fd5a/web-design-bundaberg-shop/bundaberg-central/web-design

 • Your composing style is so partaking. I found myself reading your publish from start out to complete without having even acknowledging it. http://prsync.com/web-design-bundaberg-shop/

 • aicont Reply
  พฤษภาคม 27, 2024

  Your creating adds so much benefit to the online community. Thanks!

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า